Πιστοποίηση & Ποιότητα

Πιστοποίηση ISO 22000:2018
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι το πιο διαδομένο παγκοσμίως πρότυπο διοίκησης το οποίο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις και την ικανότητα των οργανισμών ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και τη διασφάλιση της ασφάλεια των τροφίμων. Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015
Το ISO 9001 αποσκοπεί στη συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, με στόχο την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Πιστοποίηση Green Key
Το πιστοποιητικό Green Key είναι ένα κορυφαίο πρότυπο αριστείας στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και λειτουργίας στον τουριστικό κλάδο. Αυτό το αναγνωρισμένου κύρους πιστοποιητικό αντιπροσωπεύει τη δέσμευση των επιχειρήσεων ότι η εγκατάστασή τους τηρεί τα αυστηρά κριτήρια που θέτει το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και υπογραμμίζει τις προσπάθειες των ιδρυμάτων να αναπτύξουν μια βιώσιμη και υπεύθυνη επιχείρηση.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων.